Մատթէոս
ԳԼ.1 ԳԼ.2
ԳԼ.3 ԳԼ.4
ԳԼ.5 ԳԼ.6
ԳԼ.7 ԳԼ.8
ԳԼ.9 ԳԼ.10
ԳԼ.11 ԳԼ.12
ԳԼ.13 ԳԼ.14
ԳԼ.15 ԳԼ.16
ԳԼ.17 ԳԼ.18
ԳԼ.19 ԳԼ.20
ԳԼ.21 ԳԼ.22
ԳԼ.23 ԳԼ.24
ԳԼ.25 ԳԼ.26
ԳԼ.27 ԳԼ.28
Մարկոս
ԳԼ.1 ԳԼ.2
ԳԼ.3 ԳԼ.4
ԳԼ.5 ԳԼ.6
ԳԼ.7 ԳԼ.8
ԳԼ.9 ԳԼ.10
ԳԼ.11 ԳԼ.12
ԳԼ.13 ԳԼ.14
ԳԼ.15 ԳԼ.16
Ղուկաս
ԳԼ.1 ԳԼ.2
ԳԼ.3 ԳԼ.4
ԳԼ.5 ԳԼ.6
ԳԼ.7 ԳԼ.8
ԳԼ.9 ԳԼ.10
ԳԼ.11 ԳԼ.12
ԳԼ.13 ԳԼ.14
ԳԼ.15 ԳԼ.16
ԳԼ.17 ԳԼ.18
ԳԼ.19 ԳԼ.20
ԳԼ.21 ԳԼ.22
ԳԼ.23 ԳԼ.24
Յովհաննէս
ԳԼ.1 ԳԼ.2
ԳԼ.3 ԳԼ.4
ԳԼ.5 ԳԼ.6
ԳԼ.7 ԳԼ.8
ԳԼ.9 ԳԼ.10
ԳԼ.11 ԳԼ.12
ԳԼ.13 ԳԼ.14
ԳԼ.15 ԳԼ.16
ԳԼ.17 ԳԼ.18
ԳԼ.19 ԳԼ.20
ԳԼ.21
Գործ Առաքելոց
Պօղոս Նամ. Հռվմացիներին
Պօղոս Ա Նամ. կորնթացիս
Պօղոս Բ Նամ. կորնթացիս
Պօղոս Նամ. Գաղատացիս
Պօղոս . Նամ. Եփեսացիս
Պօղոս Նամ. Փիլիպպեցիս
Պօղոս Նամ. Կողոսացիս
Պօղոս Ա Նամ. Թեսաղոնիկեցիս
Պօղոս Բ Նամ. Թեսաղոնիկեցիս
Պօղոս . Ա Նամ. Տիմոթէոս
Պօղոս Բ Նամ. Տիմոթէոս
Պօղոս Նամ. Տիտոս
Պօղոս Նամ. Փիլիմոն
Պօղոս Նամ. Եբրայեցիս
Յակոբոս Նամ.
Պետրոս Ա Նամ.
Պետրոս Բ Նամ.
Յովհաննէս Ա Նամ.
Յովհաննէս Բ Նամ.
Յովհաննէս Գ Նամ.
Յուդա նամ.
Յովհաննէս Յայտնութիւը