Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը Մատթէոսի Համաձայն
ԳԼ.12
Շաբաթ Օրւայ Մասին
1 Յիսուս, շաբաթ օրով, անցաւ արտերի միջով. նրա աշակերտները քաղցած էին եւ սկսեցին հասկ պոկել եւ ուտել։
Փարիսեցիները երբ այս տեսան, Յիսուսին ասացին. «Ահա քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն անել օրինաւոր չէ»։
Եւ նա նրանց ասաց. «Դուք չէ՞ք կարդացել, թէ ինչ արեց Դաւիթը, երբ քաղց զգաց նա եւ նրանք, որ նրա հետ էին։
Թէ ինչպէս մտաւ Աստծու տունը եւ կերաւ առաջաւորութեան հացը, որն ուտել օրէնք չէր ո՛չ նրա եւ ո՛չ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ միայն՝ քահանաների համար։
Կամ թէ Օրէնքում չէ՞ք կարդացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը եւ անմեղ են։
Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մէկը կայ։
Եւ եթէ իմանայիք, թէ ի՛նչ է՝ ողորմութիւն եմ կամենում եւ ոչ՝ զոհ, ապա դուք չէիք դատապարտի անմեղներին.
8 ուրեմն մարդու Որդին շաբաթ օրւայ տէրն է»:

Չորացած Ձեռքով Մարդը
9 Յիսուս այստեղից մեկնելով՝ եկաւ նրանց ժողովարանը։ Այնտեղ կար մի մարդ, որի ձեռքը չորացած էր։
Յիսուսին հարցրին ու ասացին. «Շաբաթ օրը թոյլատրելի՞ է բժշկել». որպէսզի նրան ամբաստանեն։
Եւ նա ասաց նրանց. «Ո՞վ է ձեզնից այն մարդը, որ մի ոչխար ունենայ, եւ դա շաբաթ օրն ընկնի փոսի մէջ, միթէ չի՞ բռնի ու վեր հանի այն։
Իսկ արդ, մարդը ոչխարից որքա՜ն եւս առաւել է. ապա ուրեմն, պէտք է շաբաթ օրը բարիք գործել»։
Այն ժամանակ մարդուն ասաց՝ ձեռքդ երկարի՛ր. եւ նա երկարեց. եւ առողջացաւ չորացածձեռքը, ինչպէս միւսը։
14 Իսկ փարիսեցիները դուրս գալով՝ նրա դէմ խորհուրդ արին, թէ ինչպէս կորստեան մատնեն նրան։

Աստուծոյ Ընտրեալ Ծառան
15 Երբ Յիսուս այդ իմացաւ, այդտեղից մեկնեց։ Նրա յետեւից գնաց շատ ժողովուրդ, եւ նա բոլորին բժշկեց։
Եւ խստիւ պատւիրեց նրանց, որ իր մասին ոչ ոքի բան չասեն, որպէսզի կատարւի այն, ինչ որ ասւեց Եսայի մարգարէի բերանով.
Ահա իմ ծառան, որին ես ընտրեցի, և իմ սիրելին որին իմ անձը հաւանել է.
Իմ հոգին նրա վրայ կ’դնեմ, և նա հեթանոսներին իրաւունք կ’պատմէ:
Նա ոչ կ’հակառակէ, և ոչ էլ հրապարակների մէջ մէկը նրա ձայնը կ’լսէ:Ջախջախաւած եղէգը չի փշրւի, և հանգչող պատրոյգը չի հանգչւի մինչեւ որ դատաստանի յաղթութիւնը:
21 Եւ հեթանոսները յոյս կ’դնեն նրա անունին:

Յիսուսը և Բէեղզեբուղ
22 Այն ժամանակ նրա մօտ բերւեց կոյր ու համր մի դիւահար, եւ նա բժշկեց նրան, այնպէս որ համրն ու կոյրը խօսում էր ու տեսնում։ Ամբողջ ժողովուրդը զարմացաւ եւ ասում էր. «Միթէ սա՞ է Քրիստոսը՝ Դաւթի Որդին»:
Բայց երբ փարիսեցիները լսեցին, ասացին. «Նա դեւերին այլ կերպ չի հանում, եթէ ոչ Բէեղզեբուղի՝ դեւերի իշխանի միջոցով»:
Երբ Յիսուս նրանց մտածումներն իմացաւ, նրանց ասաց. «Ինքն իր մէջ բաժանւած ամէն թագաւորութիւն աւերւում է, եւ ինքն իր մէջ բաժանւած ամէն քաղաք կամ տուն կանգուն չի մնայ. եւ եթէ սատանան սատանային հանում է, ուրեմն՝ ինքն իր մէջ բաժանւեց. արդ, նրա թագաւորութիւնը ինչպէ՞ս կարող է կանգուն մնալ։
Եւ եթէ ես Բէեղզեբուղով եմ հանում դեւերին, ձեր որդիները ինչո՞վ կը հանեն. դրա համար էլ նրանք կը լինեն ձեր դատաւորները։
Իսկ եթէ Աստծու Հոգով եմ հանում դեւերին, ուրեմն Աստծու արքայութիւնը հասել է ձեր վրայ։
Կամ՝ ինչպէ՞ս կարող է մէկը մտնել հզօր մի մարդու տունը եւ յափշտակել նրա գոյքերը, եթէ նախ չկապի հզօրին եւ ապա նրա տունը կողոպտի։
Ով ինձ հետ չէ՝ իմ դէմ է, եւ ով ինձ հետ չի խմբւում՝ ցրում է»:
«Դրա համար ասում եմ ձեզ. ամէն մեղք եւ հայհոյանք կը ներւեն մարդկանց, բայց Հոգու դէմ հայհոյանքը չպիտի ներւի։
32 Եւ ով որ մարդու Որդու դէմ խօսք ասի, նրան պիտի ներւի, բայց ով ասի Սուրբ Հոգու դէմ, նրան չպիտի ներւի ո՛չ այս աշխարհում եւ ո՛չ էլ հանդերձեալում։

Ծառը և իր Պտուղը
33 Կա՛մ ծառը բարի արէք, եւ նրա պտուղն էլ բարի կը լինի, կա՛մ ծառը չար արէք, եւ նրա պտուղն էլ չար կը լինի. քանի որ իր պտղից է ծառը ճանաչւում։
Իժերի՛ ծնունդներ, դուք, որ չար էք, ինչպէ՞ս կը կարողանաք բարի բաներ խօսել, քանի որ բերանը սրտի լիութիւնից է, որ խօսում է։
Բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից հանում է բարի բաներ, իսկ չար մարդը իր սրտի չար գանձերից հանում է չար բաներ։
Բայց ասում եմ ձեզ, թէ մարդիկ իրենց խօսած ամէն դատարկ բանի համար դատաստանի օրը հաշիւ պիտի տան,
37 որովհետեւ՝ քո խօսքերով պիտի արդարանաս եւ քո խօսքերով պիտի դատապարտուես»:

Նշան Խնդրեցին
38 Այն ժամանակ օրէնսգէտներից եւ փարիսեցիներից ոմանք նրան պատասխան տւեցին ու ասացին.
«Վարդապե՛տ, քեզնից մի նշան ենք կամենում տեսնել»: Նա պատասխան տուեց նրանց ու ասաց. «Չար եւ շնացող ազգը նշան է փնտռում. այլ նշան չի տրւի նրան, բայց միայն Յովնան մարգարէի նշանը.
որովհետեւ, ինչպէս Յովնանը երեք օր ու երեք գիշեր կէտի փորի մէջ էր, նոյնպէս էլ մարդու Որդին երկրի սրտում՝ երեք օր ու երեք գիշեր։
Նինւէի մարդիկ դատաստանի ժամանակ այս ազգի դէմ պիտի դուրս գան եւ պիտի դատապարտեն նրան, քանի որ նրանք Յովնանի քարոզութեամբ ապաշխարեցին. եւ ահաւասիկ այստեղ Յովնանից մեծը կայ։
42 Հարաւի Դշխոն դատաստանի ժամանակ պիտի դուրս գայ այս ազգի դէմ եւ պիտի դատապարտի նրան, որովհետեւ նա երկրի ծագերից եկաւ լսելու Սողոմոնի իմաստութիւնը. եւ ահա այստեղ Սողոմոնից մեծը կայ»:

Չար Ոգու Վերադարձը
43 «Սակայն պիղծ ոգին դուրս է ելնում մարդուց, շրջում է անջուր վայրերում, հանգիստ է որոնում եւ չի գտնում։
Այն ժամանակ ասում է՝ դառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկայ. եւ գալիս է ու այն գտնում դատարկ՝ մաքրւած ու կարգի բերւած։ 45 Այն ժամանակ գնում եւ վերցնում է իր հետ իրենից աւելի չար եօթը այլ ոգիներ եւ մտնում բնակւում է այնտեղ. եւ այդ մարդու վերջը լինում է աւելի վատ, քան առաջ էր. այսպէս պիտի լինի եւ այս չար սերնդին»:

Յիսուսի Մայրն ու Եղբայները
46 Մինչ Յիսուս դեռ խօսքն ուղղում էր բազմութեանը, ահա նրա մայրն ու նրա եղբայրները կանգնած էին դրսում եւ ուզում էին խօսել նրա հետ։ Եւ մէկն ասաց նրան.
«Ահա քո մայրն ու քո եղբայրները դրսում կանգնած են եւ ուզում են քեզ հետ խօսել»:
Նա այդ ասողին պատասխանեց ու ասաց. «Ո՞վ է իմ մայրը, կամ ովքե՞ր են իմ եղբայրները»:
Եւ իր ձեռքը երկարելով դէպի իր աշակերտները՝ ասաց. «Ահա՛ իմ մայրը եւ իմ եղբայրները.
50 որովհետեւ, ով կատարում է իմ Հօր կամքը, որ երկնքում է, նա՛ է ինձ եղբայր եւ քոյր եւ մայր»: