Կողոսացիներ
ԳԼ.Գ (3) համար 5-16
Թողնէնք Հին մարդի Գործերը
5 Սպանեցէք ուրեմն ձեր երկրաւոր ցանկութիւնները. դէն գցեցէք պոռնկութիւն, պղծութիւն, անարգ կրքեր, չար ցանկութիւն եւ ագահութիւն, որ կռապաշտութիւն է։
6 Դրա համար է, որ անհնազանդ որդիների վրայ գալիս է Աստծու բարկութիւնը։
7 Դուք էլ էիք մի ժամանակ քայլում այդ մեղքերով, երբ ապրում էիք դրանց մէջ։
8 Այժմ դուք եւս թօթափեցէք այդ բոլորը բարկութիւն, զայրոյթ, չարութիւն, հայհոյութիւն եւ խեղկատակութիւն ձեր բերաններից։
9 Մի՛ ստէք միմեանց. հանեցէք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով
10 եւ հագէք նորը, այն, որ նորոգւած է գիտութեամբ, ըստ իր Արարչի պատկերի.
11 այլեւս չկայ հրեայ, ոչ էլ հեթանոս, թլփատութիւն եւ անթլփատութիւն, բարբարոս, սկիւթացի (թափառական և վայրագ ժողովուրդ), ծառայ, ազատ, այլ Քրիստոս, որ ամէն ինչ է ամէն բանի մէջ։
12 Որպէս Աստծու ընտրեալներ, սրբեր եւ սիրելիներ, հագէք, ուրեմն, գութ, ողորմութիւն, քաղցրութիւն, խոնարհութիւն, հեզութիւն, համբերատարութիւն
13 հանդուրժելով միմեանց, ներելով միմեանց, եթէ մէկը միւսի դէմ գանգատ ունի. ինչպէս Աստւած Քրիստոսով ներեց ձեզ, նոյն ձեւով արէք եւ դուք
։
14 Եւ այս բոլորի վրայ հագէք սէրը, որ կապն է կատարելութեան։
15 Եւ ձեր սրտերում թող հաստատւի Քրիստոսի խաղաղութիւնը, որին եւ կոչւեցիք մէկ մարմնով. եւ գոհութիւն մատուցէք։
16 Թող Քրիստոսի խօսքը բնակւի ձեր մէջ առատապէս, որ կատարեալ իմաստութեամբ ուսուցանէք եւ խրատէք միմեանց՝ սաղմոսներով, օրհներգութիւններով, հոգեւոր երգերով եւ երախտագիտութեամբ օրհնելով ձեր սրտերում Աստծուն:

************

Կողոսացիներ
ԳԼ.Բ (2) համար 16-23
Թողնէնք Հին Աւանդութիւնները
16 Ուրեմն, թող ոչ ոք ձեզ չդատապարտի ուտելու կամ խմելու, տօնական օրերի, նորալուսնի կամ շաբաթի հարցում,
17 որոնք գալիք բաների ստւերներն են. բուն մարմինը Քրիստոսն է։
18 Թող ձեզ չխաբի ոչ ոք, որին հաճելի է, խոնարհ ձեւանալով, հրեշտակներին պաշտամունք մատուցելով, դեռ չտեսած բաներին միջամուխ լինելով, անտեղի հպարտանալ մարմնական մտածումներով։
19 Այդպիսին չի կարող կապւած լինել գլխին՝ Քրիստոսին, որից ամբողջ մարմինը, յօդերով եւ յօդակապերով հաղորդակցւած եւ միակցւած, իր աճումն է ստանում այն աճումով, որ Աստծուց է։
20 Եթէ մեռաք Քրիստոսի հետ եւ այս աշխարհի տարերքի իշխանութիւնից դուրս եկաք, էլ ինչո՞ւ աշխարհում ապրող էակների նման հետեւում էք կանոններին՝ ասելով.
21 Մի՛ մօտեցիր, մի՛ ճաշակիր, մի՛ դիպչիր,
22 քանի որ այդ բոլորը, գործածւելով, կեղտոտութիւն են՝ ըստ մարդկանց պատւիրանների եւ վարդապետութեան։
23 Նրանք կարող են իմաստուն ձեւանալ իրենց ինքնակամ կրօնով, խոնարհութեամբ եւ իրենց մարմնի խստակեցութեամբ. բայց այդ բոլորը մարմնական ցանկութիւնները զսպելու համար ոչ մէկ արժէք չեն ներկայացնում:

************
1 Կորնթացիներ
ԳԼ. Ե (5) համար 8
Ուխտի Տօն Կատարենք Ոչ Թէ Հին Խմորով
8 Ուրեմն, տօն կատարենք ոչ թէ հին խմորով եւ չարութեան ու անզգամութեան խմորով, այլ մաքրութեան եւ ճշմարտութեան անթթխմոր հացով:

Տէր Մուշեղ Աւետեան
************