ԾՆՆԴՈՑ
ԳԼ. Ե (5)
Ադամից մինչև Նոյի Ապրած Տարիները

5-Ադամի ապրած բոլոր օրերը ինը հարիւր երեսուն տարի եղաւ, և մեռաւ :
8-Սէթի բոլոր օրերը ինը հարիւր տասնեւերկու տարի եղաւ, եւ մեռաւ :
11-Ենովսի բոլոր օրերը ինը հարիւր հինգ տարի եղաւ, եւ մեռաւ :
14-Կայնանի բոլոր օրերը ինը հարիւր տասը տարի եղաւ, եւ մեռաւ :
17-Մաղաղիէլի բոլոր օրերը ութ հարիւր իննսունեւհինգ տարի եղաւ, եւ մեռաւ:
20-Յարեդի բոլոր օրերը ինը հարիւր վաթսունեւերկու տարի եղաւ, եւ մեռաւ :
23-Ենովքի բոլոր օրերը երեք հարիւր վաթսունեւհինգ տարի եղաւ, 24 Ենոքը սիրելի եղաւ Աստծուն։ Նա անյայտացաւ, որովհետեւ Աստուած նրան տարաւ իր մօտ :
27-Մաթուսաղայի բոլոր օրերը ինը հարիւր վաթսունինը տարի եղաւ, եւ մոռաւ :
31-Ղամէքի բոլոր օրերը եօթը հարիւր եօթանասունեւեօթը տարի եղաւ, եւ մեռաւ :
32-Նոյը հինգ հարիւր տարեկան էր, երբ Նոյը ծնեց Սէմը , Քամը եւ Յաբէթը :
Ծննդոց ԳԼ.Է (7) համար 6
6-Նոյը վեց հաիւր տարեկան էր, երբոր ջրհեղեղը երկրի վրայ ողաւ :
Ծննդոց ԳԼ.թ (9) համար 28-29
28-Նոյը ջրհեղեղից յետոյ երեք հարիւր յիսուն տարի ապրեց :
29-Նոյի բոլոր օրերը ինը հարիւր յիսուն տարի եղաւ, եւ մեռաւ :

************

ԾՆՆԴՈՑ
ԳԼ. Զ (6) համար 1-8
Աստւած զղջաց , որ մարդ է ստեղծել երկրի վրայ
1-Երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրայ եւ դուստրեր ունեցան,
2-Աստծու որդիները (այստեղ չի նշւում Աստուծ որդինետը ովքեր են), տեսնելով որ մարդկանց դուստրերը գեղեցիկ են, կին առան նրանց, ում որ ընտրեցին։
3-Տէր Աստուած ասաց. Իմ ոգին յաւիտեան թող չմնայ այդ մարդկանց մէջ, որովհետեւ նրանք մարմնաւոր են։
Նրանց կեանքի սահմանը թող լինի հարիւր քսան տարի: :
4-Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրայ։ Երբ Աստծու որդիները մարդկանց դուստրերի հետ պառկեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին։ Նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անւանի մարդիկ էին։
5-Երբ Տէր Աստւած տեսաւ, որ մարդկանց չարագործութիւնները բազմանում են երկրի վրայ, եւ ամէն ոք իր մտքում ամէն օր խնամքով չարագործութիւններ է նիւթում,
6- զղջաց Աստւած, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրայ, եւ տրտմեց իր հոգու խորքում։
7-Տէր Աստւած ասաց. «Երկրի երեսից վերացնելու եմ իմ ստեղծած ամէն մի էակ՝ մարդուց մինչեւ անասուն եւ սողուններից մինչեւ երկնքի թռչունները, որովհետեւ զղջացել եմ, որ ստեղծել եմ նրանց»:
8-Նոյը, սակայն, արժանացել էր Տէր Աստծու սիրուն։

Տէր Մուշեղ Աւետեան
************