Պարզաբանութիւն

Սիրելի ընթերցողներ .
Այս էջի պարունակութիւնը քաւ լիցի , ոչ թէ Աստւածաշունչի վերլուծումն է , այլ միայն լուսաբանութեան համար է գրւած :
Կան գրւածքներ որոնք ասւած են օրէնքի համաձայն , բայց չ’գիտենք այդ օրէնքը որտեղ է գրւած և ինչ է ասում և կամ հակառակը :
Բարեխղճութեամբ լուսաբանենք մենք մեր ասելիքները ու անելիքները հանուն մեր Հայրենիքի, Ազգութեան, հաւատամքի ու սերունդների պայծառ ապագայ :
Լինենք արդարամիտ նախ ինքներս մեր համար, մեր ազգի և համայն մարդկութեան համար:
Տէր Մուշեղ Աւետեան