Հին Կտակա...
Կինը ասեց. Օձը ինձ.
Կայէնի ընծան...
Ադամից մինչև Նոյի Ապրած Տարիները
Չար Խորհուրդը
Թլփատւեն արու
Աբրահամի Սուտը
Միասեռակաների. աղջիկները իրենց
Տարբերութիւն երեխ
Յակոբը ամուսնա...
Հարսի ծոցը մտավ
Երկրորդ Օրինաց
Դաւիթի Շնութիւնը
Սողոմոնի Կանայքը
Գեղեցիկ աղջիկ
Ազգական Ամօթոյքը