Նոր Կտակա...
Յիսուսը Եկաւ
Թողէք Հին Աւանդ..
Սրտի Տախտակ
Գերի են Դարձնում
Մէկ Կնոջ Մարդ
Օտար Ուսմունք
Քրիստոսի Կանունե
Հին մարդի Գործերը
Սէրի Գովասանքը
Ձրիակէր Չ'եղամ
Ինչ է Ողորմութիւնը
Մարդի և Կնոջ մասի
Ծառայելու մասին
Ամուսիների պարտ
Ապտակելու մասին
Բարի Սամարացին
Սուրի մասին
Անառակ Որդին
Պահք կամ Պաս
Բարի Հովիւը
Տնտեսի առակը
Տեսնողները